Ahiler Kalkınma Ajansı Teknik Destek Hibe Programı Başvuru

  • 0
  • Haziran 09, 2011

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir’de kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik teknik destek faaliyet desteğine başvurular 30 Haziran’da sona erecektir. Teknik destek faaliyetleriyle ilgili bilgi almak ve Kipu Danışmanlık Ltd. olara çalışma koşullarımızla ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Ahiler Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Hibe Destekleri

Hibe Programı Adı: 2011 Yılı Teknik Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 30.06.2011

Toplam Hibe Tutarı: 250.000 TL

Projelere Hibe Desteği: 15.000 TL’ye kadar

Başvurabilen Kurumlar: Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları.

Proje Süresi: 1 ay

Hibe Programının Genel Amacı: AHİ-KA tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin özel amacı; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması.

Faaliyet Konuları:

Eğitim verme,

Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

Geçici uzman personel görevlendirme,

Danışmanlık sağlama,

Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler.

Örnek Faaliyet Konuları

Tarım ve hayvancılıkta modernizasyon ve yenilikçi uygulamalar,

İş sağlığı ve güvenliği,

Üretim kapasitesinin artırılması,

Yerel yönetimlerin ve mahalli idare birliklerinin planlama çalışmalarının desteklenmesi,

Altyapı çalışmalarının hazırlık sürecine katkı sağlanması,

Kurumsallaşma ve kurumsal kapasite geliştirilmesi,

AR-GE çalışmaları,

Ulusal ve uluslararası tanıtım ve yatırımcıların bölgeye çekilmesi,

Finans ve pazarlama yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş planlaması,

Markalaşma ve patent hakkı alınması,

Teşvik sistemleri

Avrupa Birliği ve mevzuatı (AB müktesebatı)

Proje hazırlama ve yazma konusunda eğitim ve planlama çalışmaları

Yukarıdaki konular sadece örnek olarak verilmiş olup, başvurulabilecek konular bunlarla sınırlı değildir. Konular; Teknik Destek Programının genel ve özel amaçlarına uygun bir şekilde çeşitlendirilebilir.

separator Ahiler Kalkınma Ajansı  Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin Teknik Destek Programı (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir)
Kipu Kurumsal Kapasite Geliştirme Merkezi, başta Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları olmak üzere tüm yurtiçi ve yurtdışı fon kaynaklarının hibe, ihale ve kredi gibi finansal kaynaklarıyla bireyler, şirketler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer kurum ve kuruluşlar için projeler geliştirmekte; profesyonel proje yönetimi ve kaynak geliştirme teknik destek hizmetleri vermektedir.

Hibe Programlarına başvuru koşulları ve Kipu Danışmanlık Ltd. olarak çalışma koşullarımız ve alanlarımızla ilgili bilgi sahibi olmak için aşağıdaki iletişim formunu doldurmanız yeterlidir. İlgili uzmanlarımız en kısa sürede sizlerle iletişime geçecek, kurumunuzun faydalanabileceği hibe ve desteklemelerle ilgili bilgi verecektir.

Eğitim ve Seminerler: Kipu Kurumsal Kaynak Geliştirme Merkezi olarak gerçekleştirmekte olduğumuz Proje Geliştirme ve Yazımı, PDY, İş Planı ve Fizibilite Hazırlama, Fon Kaynakları Bilgilendirme ve diğer Eğitim ve Seminerlerimizle ilgili bilgi almak ve eğitim takvimini görmek için tıklayınız.


2014 AB Fonları Bilgilendirme Semineri - 8 Şubat 2014 / İstanbul Detaylı Bilgi