Hayvancılık Hibe, Kredi ve Teşvikleri Desteklemeler Seminer

  • 1
  • Mayıs 26, 2011
1

Seminer İçeriği: Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma alanlarında proje geliştirilmesi için Avrupa Birliği’nin hibe destekleri olan IPARD programı doğrultusunda proje geliştirme, yatırım planı ve fizibilite dosyası hazırlanması, proje dokümanlarının ve tüm belgelerin doğru ve eksiksiz hazırlanması için dikkat edilmesi gereken hususlar, yeni IPARD çağrıları doğrultusunda hızlandırılmış kur proje yazma semineri

Tarih:  15 Haziran 2013 (09:00 – 18:30)

Seminer Yeri: İzmir / Kaya Prestige Otel

Seminer Ücreti: 300 TL + KDV

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği’nin kırsal kalkınma bileşeni hibe destekleri (IPARD), bakanlık destekleri ve diğer kırsal kalkınma ve hayvancılık alanındaki fonlar için proje geliştirme semineri 15 Haziran 2013’te İstanbul/Taksim’de Nippon Otel’de gerçekleştirilecektir.

Kırsal Kalkınma ve Hayvancılık alanında proje geliştirmek isteyen girişimciler, yatırımcılar, KOBİ temsilcileri ve profesyoneller/danışmanlar için 1 günlük hızlandırılmış kur proje geliştirme semineri hakkında detaylı bilgi almak, kayıt ve başvuru için en alttaki formu doldurmanız yeterlidir.

Seminer programı kapsamında başta IPARD destekleri olmak üzere kırsal kalkınma ve hayvancılık alanında önümüzdeki dönem tüm hibe ve destekleme süreçleri aktarılacak, başvuru için izlenmesi gereken yol haritası ve başvuru sürecinde doldurulması gereken proje dokümanları detaylı şekilde aktarılacaktır. 2 günlük seminer programı hızlandırılmış kur olarak 1 güne sığdırıldığı için çalışma 09:00 – 18:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek, 18:30 sonrasında katılımcıların bireysel projeleri doğrultusunda birebir çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Seminer Hedef Kitlesi:

–        Başta Avrupa Birliği – IPARD destekleri olmak üzere tarım, kırsal kalkınma, hayvancılık ve balıkçılıkla ilgili hibe destekleri ve kredi imkanları konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyoneller, mühendisler ve danışmanları

–        Profesyonel olarak proje hazırlayıp hibe desteklerinden faydalanmak isteyen girişimciler, yatırımcılar ve danışmanlar,

–        Büyükbaş ve küçükbaş et ve süt besiciliği ile uğraşan çiftçiler ve üreticiler, meyve sebze işleme, hayvancılık ve balıkçılık sektörüne girmeyi planlayan bireysel girişimciler, yatırımcılar, sanayiciler, çiflikler, tarımsal işletme, kooperatif ve KOBİ temsilcileri;

–        Kanatlı sektör, kümes hayvancılığı, kıyı balıkçılığı, kültür balıkçılığı, su ürünleri, arıcılık, meyve ve sebze işleme gibi sektörlerde üretim, işleme, soğuk muhafaza, paketleme, pazarlama gibi alanlarda faaliyet gösteren/gösterecek firmalar, bireysel girişimciler ve profesyoneller;

–        Kırsal turizm, yerel ürünler, bölgesel kalkınma konularında çalışma yürütmek isteyenler;

–        Damızlık birlikleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, süt üreticileri birlikleri, veteriner hekim odaları, gıda mühendisleri odaları, ziraat odaları, ziraat mühendisleri odaları ve diğer meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çalışanları ve üyeleri;

–        İlgili sektörlerde görev alan kamu çalışanları, uzmanlar, tarım portföyünde ve kredi hizmetlerinde yer alan banka personelleri, akademisyenler, veteriner hekimler, zooteknistler, ziraat mühendisleri, muhasebeci ve mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, yatırım danışmanları ve kariyerini bu alanda oluşturmak isteyen öğrenciler ve araştırmacılar

Seminerin Kapsamı;

–        IPARD AB Kırsal Kalkınma Hibe desteklerinden faydalanabilmek için yapılması gereken hazırlıklar, izlenmesi gereken süreçler ve adımlar, ideal yol haritasının oluşturulması;

–        Tüm IPARD proje dokümanları ve hazırlanması gereken belgelerin, taahhütlerin, ek dokümanların uygulamalı olarak hazırlanması;

–        Başvuru çağrısına çıkılan tedbirlerle ilgili bilgilerin verilmesi; Bu doğrultuda süt üreten tarımsal işletmelere yatırım, et üreten tarımsal işletmelere yatırım, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, kırsal turizm ve kültür balıkçılığının geliştirilmesi tedbirleri ve başvuru süreçlerinin paylaşılması;

–        Eğitim kapsamında Avrupa Birliği’nin ve Kalkınma Ajanslarının genel proje döngüsü yönetimi yaklaşımı, Tarım ve Kırsal Kalkınma alanındaki mali destekler, IPARD’ın öncelikleri ve tedbirleri doğrultusunda uzun vadede gerçekleştirilecek tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma ile ilgili çalışmalar, yeni hibe programlarındaki değişiklikler doğrultusunda proje geliştirirken dikkat edilmesi gereken hususlar, projelerde puanlama ve değerlendirme kriterleri, etkili ve doğru iş planlaması hazırlanması ve fizibilite oluşturulması için izlenecek adımlar, proje geliştirme ve yazım aşamasında pratik bilgiler, deneyimler ve dikkat edilmesi gereken hususlar

olarak belirlenmiştir.

Hayvancılık sektörü, Türkiye’de gündemi en çok meşgul eden, riskleri ve fırsatları bir arada barındıran önemli sektörlerin başında gelmektedir. Avrupa Birliği üyelik sürecinde 4 milyon ton kayıtlı süt üretiminin 25 milyon tona çıkarılması için büyük ve modern süt işletmelerinin kurulması gerekmekte, besicilik sektörünün gelişimi için gerek Avrupa Birliği gerekse kamu kurumları tarafından Cumhuriyet tarihinde görülmemiş büyüklükte farklı hibe ve teşvik sistemleri geliştirilmektedir.

Hayvancılıkla ilgili teşvikler, hibe desteklemeleri ve kredi imkanları önümüzdeki dönemlerde farklı kurumlar tarafından artarak devam edecektir. Hayvancılık sektöründe bulunan birçok üreticinin ve sektöre yeni girecek girişimcilerin mevcut desteklemelerle ilgili yeterince bilgi sahibi olmaması, hibe ve kredi desteklemelerinin farklı kanallar üzerinen karışık bir şekilde ilerlemesinden dolayı oluşan bilgi kirliliği ve girişimcilerin hibe mekanizmalarıyla ilgili bilgilenme taleplerinden yola çıkarak, Kipu Danışmanlık Ltd. tarafından daha önce 20’den fazla gerçekleştirilen seminerler güncellenerek İstanbul’da devam etmektedir.

Bir çok girişimci ve yatırımcının, mevcut desteklemelerden habersiz olarak yatırımlarını sadece özkaynaklarıyla gerçekleştirmek istemeleri nedeniyle daha işin başında ilerleyemediği ve tüm özkaynakların yatırımda kullanıldıktan sonra yönetim/uygulama aşamasında işletme sermayesi ve nakit ihtiyacı nedeniyle kapasite gelişimi sağlayamadığı gözlemlenmiştir.  Bu noktadan hareketle hayvancılıkla ilgili olarak başta Avrupa Birliği, Kamu Kurumları ve Kalkınma ve Kırsal Kalkınma Ajansları olmak üzere tüm hibe ve kredi mekanizmalarınn aktarıldığı, bölgeler özelinde devlet teşviklerinin paylaşıldığı, başarılı bir yatırım planlaması için izlenmesi gereken süreçlerin aktarıldığı seminerler organize edilecektir.

Hayvancılıkla ilgili yeni bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız, ya da mevcut tesisinizi geliştirmek, kapasitesini artırmak, modern bir üretim/işleme tesisine dönüştürmek istiyorsanız, bir çok kurumun vermiş olduğu hibe ve kredi destekleri yatırım maliyetlerinin karşılanması için önem arz etmektedir.

Program Kapsamında Detaylı Bilgi Verilecek ve Proje Hazırlık Süreci Anlatılacak Bazı Hibe Programları:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD Hibeleri, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programları ve yeni açılacak etapların öncelikleri, Kırsal Kalkınma ve Bölgesel Kalkınma Hibeleri, Kalkınma Ajansları Hibe Destekleri ve önümüzdeki süreçte iller bazında öncelikleri, KOSGEB Mali Destek Programları,  KOBİ Destekleri, DAP ve GAP Hibe Mekanizmaları, Avrupa Yatırım Bankası Kredileri, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Kredileri, Dünya Bankası Kredileri, İslam Kalkınma Bankası Kredileri, KfW ve FKA Kredisi, İşetme Sermayesi Kredileri, Can Suyu Kredileri, SELP II, Ziraat Bankası 7 Yıl Vadeli Faizsiz hayvancılık kredileri, İŞKUR, TÜBİTAK (Yeni teknoloji ve Ar&Ge çalışmaları), 7. Çerçeve, Birleşmiş Milletler – GEF (Çevresel Dönüşüm ve Arıtma/Atık Sistemleri) DPT, DTM, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı proje destekleri, Organik Üretim  Sübvansiyonları, Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımları Desteklemeleri, Kadın Girişimci Desteklemeleri, Genç Girişimci Hibe Olanakları, Yeni Modern Süt Tesisi Yatırımları Desteği, Üretici Örgütleri ve Birlikleri Besteklemeleri, Damızlık Gebe Düve Alımı Destekleri, Süt Sağım Ünitesi, Soğutma Tankı, Yem Karma Makinesi Destekleri, Serbest Duraklı Ahır ve Yarı Açık Barınak Yapımı Hibeleri, Yem Bitkileri Üretim Destekleri, Kaliteli Kaba Yem Üretim Destekleri, Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemeleri, Kültür Irkı Anaç Sığır Destekleri, Hastalıktan Ari İşletme Destekleri, Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunmasının Teşvik Edilmesi için Desteklemeler, İpekböceği Yetiştiriciliği Mali Desteklemeleri, Su Ürünlerinde Yeni Ürün Desteklemeleri, Yenilenen Hayvancılık Teşvik Mevzuatı kapsamında desteklemeler. (Detaylı bilgi verilecek hibe, kredi ve desteklemeler yukarıdakilerle sınırlı değildir.)

Farklı kuruluşlardan yatırım için destek alınması için izlenmesi gereken süreç, uygulama adımları ve yol haritasının çizilmesi, başvuruların olumlu sonuçlanması için dikkat edilmesi gereken hususlar, deneyimler ve uygulama örnekleri üzerinden ideal modern bir tesis optimizasyonu, hayvancılık tesislerinde kredibilite için karlılık hesaplamaları, fon kaynaklarına başvuru süreçleri, iş planı ve fizibilite hazırlıkları seminerin ikinci bölümünü oluşturmaktadır. Seminer kapsamına tüm katılımcılara USB Flash Disk içinde örnek uygulamalar, hazırlanmış örnek proje başvuru dokümanları ve başvuru formları, hayvancılık yatırımları için fizibilite programı (Excel dokümanları) verilecektir.

Seminer Bedeli, Kayıt ve Katılım:

Seminere katılmak için müracaat etmek ve eğitimle ilgili bilgi almak için aşağıdaki formu ya da  www.kipu.com.tr/danismanlik/egitim adresindeki formu doldurmanız yeterlidir. Seminer oturma düzenlerinin oluşturulabilmesi için seminere katılacak kişilerin öncesinden başvuru yapması gerekmektedir.  Ön Kayıt ve Bilgi Formu’nu başarıyla dolduran katılımcılara seminer programı, içeriği ve yeri ile ilgili detaylı bilgi verilecektir.

Eğitim bedeli 300 TL + KDV olmak üzere toplam 354 TL olarak faturalandırılacaktır. Eğitim bedelinin Kipu Tarım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.’nin Garanti Bankası Özkanlar Şubesi’ndeki 754 / 6299142 nolu hesap numarasına (IBAN No: TR86 0006 2000 7540 0006 2991 42)  yatırılması gerekmektedir.

Kredi Kartı ile ödeme yapmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

simdiodeyin Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Hibe ve Desteklemeleri İçin Proje Geliştirme Semineri

Eğitim öncesinde eğitim ödemesini gerçekleştirmeyenler seminere katılım konusunda hak iddia edemezler.

Semimerler sınırlı kontenjanla gerçekleştirilmektedir. Kontenjan dolduktan sonra ödeme yapan katılımcılara yatırdıkları ücret iade edilmektedir.

Katılımcı seminere katılmaması durumunda yatırdığı ücret üzerinde bi hak iddia edemez.

Seminer Bedeline Dahil Olan Hizmetler:

– Eğitim notları ve sunumlar;

– USB Flashbellek içinde notlar, sunumlar, başvuru dokümanları ve faydalı rapor ve rehberler, örnek proje başvuru dokümanları ve fizibiliteleri, hayvancılık yatırımları ve planlamaları için excel makro programlar;

– Hayvancılıkla ilgili farklı alanlarda örnek iş planı dosyaları, fizibilite dokümanları ve şablonları;

– Katılım Sertifikaları

Seminer Bedeline Dahil Olmayan Hizmetler:

- Ulaşım, yemek ve konaklama bedelleri seminer ücretine dahil değildir. Katılımcıların talep etmesi durumunda seminerin gerçekleştirileceği yer yakınında otelde indirimli konaklama fiyatı üzerinden konaklama sağlanması konusunda destek verilecektir.

separator Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Hibe ve Desteklemeleri İçin Proje Geliştirme Semineri
Kipu Kurumsal Kapasite Geliştirme Merkezi, başta Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları olmak üzere tüm yurtiçi ve yurtdışı fon kaynaklarının hibe, ihale ve kredi gibi finansal kaynaklarıyla bireyler, şirketler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer kurum ve kuruluşlar için projeler geliştirmekte; profesyonel proje yönetimi ve kaynak geliştirme teknik destek hizmetleri vermektedir.

Eğitim ve Seminerler: Kipu Kurumsal Kaynak Geliştirme Merkezi olarak gerçekleştirmekte olduğumuz Proje Geliştirme ve Yazımı, PDY, İş Planı ve Fizibilite Hazırlama, Fon Kaynakları Bilgilendirme ve diğer Eğitim ve Seminerlerimizle ilgili bilgi almak ve eğitim takvimini görmek için tıklayınız.
2014 AB Fonları Bilgilendirme Semineri - 8 Şubat 2014 / İstanbul Detaylı Bilgi