Öğrencilere, Velilere ve Öğretmenlere Yönelik Gerçekleştirilecek Eğitim ve Seminer Çalışmaları İçin Eğitmenler ve Danışman Akademisyenler Aranmaktadır

  • 0
  • 17/02/2011

Türkiye genelinde 25 ilde yürütülmekte olan uluslararası fon kaynaklı proje kapsamında; öğretmenlereilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ve öğrenci velilerine yönelik gerçekleştireceğimiz farklı eğitim ve seminer çalışmaları içinkısmi zamanlı eğitmenler ve eğitim modülleri oluşturulması ve eğitici eğitimi çalışmaları için danışman akademisyenler aranmaktadır.

Kipu Danışmanlık Ltd. olarak; saha çalışmaları kapsamında belirlenen il, ilçe ve belde sınırlarında gerçekleştireceğimiz eğitim çalışmaları için, alanında uzman eğitmenler, ve oluşturulacak eğitim programlarının içeriğinin, metodolojisinin ve eğitim materyallerinin oluşturulması için danışman akademisyenler arıyoruz. Aşağıda proje bazlı olarak danışmanlık sözleşmesi imzalanacak pozisyonlar, başvuru koşulları ve adaylarda aranılan özelliklerle ilgili bilgiler yer almaktadır:

Saha Çalışmalarında Görev Alacak Eğitmenler (Başvuru Ref. No: K2011-P021)

Proje kapsamında aşağıda yer alan il sınırları içerisinde belirlenen ilçe ve beldelerde öğretmenler, öğrenci velileri ve ilköğretim/ortaöğretim öğrencileriiçin eğitim ve seminer çalışmaları gerçekleştirilecektir:

Afyon, Ağrı, Aksaray, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Giresun, Hakkari, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yozgat

Eğitimlerin haftasonu seminerleri ve hafta içi akşam kursları olarak düzenlenmesi planlanmaktadır. Eğitim çalışmaları yukarıda belirtilen illerin belirlenmiş olan ilçelerinde ve belde sınırlarında kamu kurumlarının hizmet binalarında gerçekleştirilecektir.

Eğitim ve seminer çalışmaları öncesinde eğitmenler hizmet içi kursa katılacak ve eğitim stratejileri, uygulama yöntemleri, iletişim ve sunum teknikleri konularında uzmanlardan eğitici eğitimi alacaklardır.

Eğitim ve seminer konuları ve içerikleri sözleşme makamlarıyla karşılıklı müzakereler ve ihale süreçleri sonrasında belirlenecek olmakla birlikte, eğitim programlarının aşağıdaki konular çerçevesinde oluşturulması planlanmaktadır:

Aile içi İletişim, Akran Arabuluculuğu Eğitimi, Aktif Öğrenme Eğitimi, Alternatif Öğrenme Teknikleri Eğitimi, Araştırma Teknikleri Eğitimi,  Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları Eğitimi, – Çatışma Yönetimi Eğitimi, Çocuk / Ergen Psikolojisi Eğitimi, Çocuk Yetiştirmede Ailenin Rolü, – Çoklu Zeka Eğitimi,  Ders Çalışma Teknikleri, Derste Başarıyı Sağlayan Altın Kurallar, Duygusal Zeka Eğitimi, Eleştirel Düşünme Eğitimi, Etkili İletişim Becerileri Eğitimi, Etkili Öğretmen Modeli,  Etkili Sunum ve Raporlama Eğitimi, Hayalleri Gerçeğe Dönüştürme Yolları, Kültürlerarası Hoşgörü/ Farklılıklara Saygı Eğitimi, Mesleki Eğitimdeki Yeni Yaklaşımlar Eğitimi,  Okul Sağlığı / Madde Bağımlılığı Eğitimi,  Okulda Kaynaştırma Programı Uygulama Eğitimi,  Organizasyon Becerileri Eğitimi, Oyun ve Etkinlik Hazırlama Eğitimi, Öğrenciyi Motive Etme Yolları,  Ölçme Değerlendirme Eğitimi, Önleyici Rehberlik ve Krize Müdahale Eğitimi,  Problem Çözme Teknikleri Eğitimi, Proje Bazlı Düşünme ve Proje Uygulama Eğitimi, Rehberlik ve Koçluk, Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi, Stres Yönetimi Eğitimi, Suç Ve Şiddeti Önleme Eğitimi,  Takım Çalışması Eğitimi,  Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Yaratıcı Dramanın Derslerde Kullanımı, Yaratıcılık Geliştirme Eğitimi,  Yönetim Becerileri Eğitimi,  Zaman Yönetimi Eğitimi, Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi

Projede eğitmen olarak görev almak isteyen başvuru sahiplerinin, ikamet ettikleri şehirleri ve esnek çalışma / seyahat edebilme durumlarını belirterek proje kapsamında eğitim çalışmalarında görev alabilecekleri illeri belirtmesi gerekmektedir. (Bulunduğu şehir dışındaki diğer şehirlerdeki eğitim çalışmalarına katılacak eğitmenlere ayrıca konaklama ve iaşe giderleri ödemesi yapılacaktır.)

Eğitmen olarak projede görev almak isteyen başvuru sahiplerinin 28.02.2011 tarihine kadar ik@kipu.com.tr adresine konu bölümüne Başvuru Ref. No: K2011-P021 yazarak Türkçe özgeçmişlerini göndermesi gerekmektedir. Gönderilecek olan özgeçmişte, ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinin, daha önceki eğitim tecrübelerinin ve uzmanlık konularının belirtilmesi önem arz etmektedir.

Yapılacak ön değerlendirme sonrasında sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir. Kısa listeye kalan adaylarla gerçekleştirilecek görüşmeler doğrultusunda, her ilde başarılı bulunan başvuru sahiplerinin eğitim çalışmalarına ayırabilecekleri zamanlar doğrultusunda eğitmen sayısı belirlenecektir.

Eğitmenlere gerçekleştirdikleri eğitim ve seminer çalışmaları doğrultusunda fiili olarak görev aldığı ders saati ücreti karşılığında ödeme gerçekleştirilecektir. Eğitmenlerin, eğitim yerine gidiş masraflar, eğitim sırasındaki harcamaları ve şehir dışında eğitim çalışmalarında görev alınması durumunda konaklama ve diğer iaşe giderleri ayrıca ödenecektir. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan kişilerin eğitimler kapsamında görevlendirilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması söz konusu olabilecektir.

Eğitim çalışmalarının Mart 2011 – Aralık 2011 tarihleri arasında imzalanan hizmet sözleşmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Kısmi Zamanlı Eğitmenler ikamet ettikleri il içerisinde ve çevre illere seyahat ederek kendi programlarının da uygunluğu doğrultusunda yaklaşık 8-12 hafta içinde akşam kursları ve haftasonu seminerleri olarak eğitim verecektir.

Projede eğitmen olarak görev almak isteyen adayların,

-          Üniversitelerin eğitim fakültelerinden, fen-edebiyat, psikoloji, sosyoloji vb. sosyal bölümlerden, eğitim bilimleri enstitülerinden mezun olması, (Veya eğitim konu başlıklarında tecrübeleri veya uzmanlıkları olmak kaydıyla en az 4 yıllık ilgili lisans bölümü mezunu olması);

-          Tercihen yüksek lisans veya doktora derecelerine sahip olması;

-          İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerine gerçekleştirilecek seminer çalışmaları için en az 3 yıllık öğretmenlik tecrübesinin ya da eğitim konusu alanında uzmanlığının olması;

-          Velilere yönelik gerçekleştirilecek eğitim çalışmalarında görev alacak eğitmenlerin daha önce yetişkin eğitimleri konusunda deneyimli olması;

-          Daha önce farklı proje veya çalışma kapsamında en az 3 eğitmenlik tecrübesinin olması

gerekmektedir.

Not: Eğitmen Pozisyonları ve gelen başvuruların durumu ile ilgili olarak telefonda bilgi verilmeyecek, sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir. E-posta ile özgeçmiş gönderilmesi dışındaki başvuru şekil ve usülleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İlginize teşekkür ederiz.

Eğitim Metodolojilerinin Oluşturulması İçin Danışman Akademisyenler (Başvuru Ref. No: K2011-P022)

Gerçekleştirilecek eğitim çalışmalarının içeriklerinin oluşturulması, eğitim metodolojilerinin belirlenmesi, eğitimleri gerçekleştirecek eğitmenlere eğitim yöntemlerinin aktarılacağı eğitici eğitiminin gerçekleştirilmesi ve dağıtılacak eğitim materyallerinin oluşturulması amacıyla, eğitim bilimleri alanında akademik çalışmaları ve uzmanlıkları bulunan akademisyenlerden danışmanlık hizmeti satın alınacaktır.

Söz konusu çalışma kapsamında, üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan akademisyenlerden, ve öğrencilere/velilere/öğretmenlere yönelik eğitim programları oluşturulması konusunda en az 10 yıllık deneyimi olan profesyonellerden oluşan bir danışma kurulu oluşturulacak ve bu doğrultuda uzmanların uzmanlık alanları doğrultusunda eğitim içerikleri oluşturulacaktır.

Danışmanlık hizmeti alınacak akademisyenlerle gerçekleştirilecek toplantılar doğrultusunda, belirlenen süre içerisinde eğitim içerikleri ve metodolojileri ve eğitim materyalleri hazırlanması için sözleşme yapılacak, akademisyenlerin bulunduğu şehirde çalışmaların yürütülmesi sağlanacaktır.

Eğitici eğitimlerinin ise belirlenen zamanlarda Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca danışman akademisyenlerin uygunluk durumları doğrultusunda yukarıda belirlenen illerde geniş katılımlı seminerler organize edilmesi planlanmaktadır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar için bu alanlarda uzmanlıkları, akademik yayınları ve benzer çalışmaları/deneyimleri olan akademisyenlerininfo@kipu.com.tr adresine iletişim bilgileri ve temel uzmanlık alanlarını belirtecek şekilde e-posta göndermeleri rica olunur.


Kipu Kurumsal Kapasite Geliştirme Merkezi, başta Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları olmak üzere tüm yurtiçi ve yurtdışı fon kaynaklarının hibe, ihale ve kredi gibi finansal kaynaklarıyla bireyler, şirketler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer kurum ve kuruluşlar için projeler geliştirmekte; profesyonel proje yönetimi ve kaynak geliştirme teknik destek hizmetleri vermektedir.

Hibe Programlarına başvuru koşulları ve Kipu Danışmanlık Ltd. olarak çalışma koşullarımız ve alanlarımızla ilgili bilgi sahibi olmak için aşağıdaki iletişim formunu doldurmanız yeterlidir. İlgili uzmanlarımız en kısa sürede sizlerle iletişime geçecek, kurumunuzun faydalanabileceği hibe ve desteklemelerle ilgili bilgi verecektir.

Eğitim ve Seminerler: Kipu Kurumsal Kaynak Geliştirme Merkezi olarak gerçekleştirmekte olduğumuz Proje Geliştirme ve Yazımı, PDY, İş Planı ve Fizibilite Hazırlama, Fon Kaynakları Bilgilendirme ve diğer Eğitim ve Seminerlerimizle ilgili bilgi almak ve eğitim takvimini görmek için tıklayınız.


2014 AB Fonları Bilgilendirme Semineri - 8 Şubat 2014 / İstanbul Detaylı Bilgi