AB Kırsal Kalkınma Fonu IPARD açılıyor

  • 0
  • Kasım 23, 2008

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülmekte olan IPARD Tarımsal Hibe desteklerinin 6. etap başvuruları 9 Temmuz 2012′de sona erecektir. Program kapsamında projelere 1.000.000 Euro‘ya kadar hibe destekleri verilmektedir.

Program kapsamında toplamda 124 Milyon Euro‘luk kaynağın tarımsal işletmelere ve kooperatiflere hibe desteği olarak verilmesi öngörülmüştür.

Program kapsamında desteklenecek sektörler ve işletmeler aşağıda yer almaktadır:

Süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et ve kanatlı et üreten tarımsal işletmeler, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren/gösterecek süt işleme tesisleri ve süt toplayan üretici örgütleri, kırmızı et ve kanatlı et kesimhaneleri ve işleme tesisleri, meyve ve sebze işleme ve pazarlama alanında faaliyet gösteren işletmeler, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren işletmeler, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, kırsal turizm, kültür balıkçılığının geliştirilmesi

Program kapsamında belirtilen sektörlerde bölge öncelikleri ve sınırlandırmalar olmak kaydıyla hibe başvuruları için uygun iller aşağıda yer almaktadır:

Afyon, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat

Hibe programı kapsamında başvurular 11 Haziran 2012′de başlayacak ve 9 Temmuz 2012‘de başvurular sona erecektir. Program kapsamında projelerin 10 aylık süre içinde tamamlanma şartı bulunmaktadır.

Kipu Kurumsal Kapasite Geliştirme Merkezi, başta Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları olmak üzere tüm yurtiçi ve yurtdışı fon kaynaklarının ve kalkınma ajanslarının hibe, ihale ve kredi gibi finansal kaynaklarıyla bireyler, şirketler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve diğer kurum ve kuruluşlar için projeler geliştirmekte; profesyonel proje yönetimi ve kaynak geliştirme teknik destek hizmetleri vermektedir.

Tarım ve hayvancılık hibeleri konusunda uzmanlaşmış olan şirketimizin Türkiye’nin birçok bölgesinde başarılı KKYDP ve IPARD projeleri bulunmaktadır. Hibe Programlarına başvuru koşulları ve Kipu Danışmanlık Ltd. olarak çalışma koşullarımız ve kurumunuzun programa başvurusu için danışmanlık desteği ile ilgili bilgi sahibi olmak için aşağıdaki iletişim formunu doldurmanız yeterlidir. İlgili uzmanlarımız en kısa sürede sizlerle iletişime geçecek, kurumunuzun faydalanabileceği hibe ve desteklemelerle ilgili bilgi verecektir.

Önceki Dönem Başvuruları

Avrupa Birliği destekli Kırsal Kalkınma Fonu (IPARD) kapsamında tarımsal işletmeler için hibe desteği 28 Temmuz 2010 itibariyle açılmıştır.  Hibe Programı kapsamında tarımsal işletmelerin hazırladıkları projelere hibe desteği bulunmaktadır. Program öncelikle 20 pilot ilde gerçekleştirilecektir. Hibe programı için başvurular 1 Eylül 2010’da açılacak ve 30 Kasım 2010’a kadar başvurular devam edecektir. Hibe programına başvuru için kurumunuzun uygunluğu, başvuru koşulları ve çalışma koşullarımızla ilgili detaylı bilgi almak için en alttaki online iletişim formunu doldurmanız yeterlidir.

Detaylı bilgi için:

Kipu Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

Ofis Cep: 0 541 258 54 78

Tel: 0 232 347 06 90

info@kipu.com.tr

IPARD Nedir?
IPARD, Avrupa Birliği’nin (AB), 2007-2013 yılları arasında uygulayacağı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) kırsal kalkınma bileşenidir. IPARD programından Türkiye’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı sorumludur. Bakanlığın hazırlamış olduğu program 19 Aralık 2007’de Brüksel’de Avrupa Komisyonu Kırsal Kalkınma Komitesi tarafından kabul edilmiştir. IPARD kapsamında üretici ve işletmelere hibe destekleri 28 Temmuz 2010 itibariyle açılmıştır.
IPARD  Programı kapsamında belirlenen illerdeki süt, kırmızı et, tavut eti, su ürünleri ve meyve sebze sektöründeki işletmelere ve üreticilere hibe desteği sağlanacaktır. Programın yürütülmesi amacıyla Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kurulmuştur. Kurulmuş alan Kırsal Kalkınma Ajansı Hibe Programlarının yönetiminden sorumlu olacaktır. IPARD Hibe destekleri 2010 itibariyle proje teklif çağrılarına çıkacak, belirtilen illerde uygun şartlarda üretici ve işletmelerin (KOBİ, tarım şirketleri, kooperatifler) projelerine %65’e varan hibe destekleri sağlanacaktır. IPARD Programı süresince 874 milyon eurosu AB hibe desteği, 291 milyon eurosu ulusal destek olmak üzere toplam 1 milyar 165 milyon euro destek sağlanacaktır.
I
IPARD Programı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’ne (AB) sunulan ve Belçika’da Avrupa Komisyonu Kırsal Kalkınma Komitesi tarafından görüşülerek kabul edilen, AB Müktesebatı çerçevesinde önemli belgeler de göze alınarak tasarlanan programdır. Program 10 temel bölümden oluşmaktadır. Programın birinci bölümünde Türkiye’nin kırsal alanlarının genel sosyo-ekonomik durumuyla ilgili bilgi verilmektedir. Bu bölümde Türkiye’nin yapısal özellikleri ve eğilimleri değerlendirilmiş ve tarım & gıda sektörü analiz edilerek Türkiye’deki kırsal alanlarla ilgili temel göstergelere yer verilmiştir.  Programın ikinci bölümünde Tarım ve Kırsal Kalkınma Politiklarına yer verilmiş, bu doğrultuda, tarım ve kırsal kalkınma konusunda stratejik belgeler analiz edilmiş, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı, hayvan sağlığı, çevre koruma konuları incelenmiştir.  Türkiye’de daha önce tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik uygulanan destek programları, uluslar arası finansmanlı kırsal kalkınma projeleri ile ilgili bilgi verilmiştir.  Programın üçüncü bölümünde IPARD program stratejisi ve amaçları ile ilgili bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde IPARD Programı’nın tedbirleri detaylandırılmıştır. Beşinci bölümde IPARD Mali Plan, Destek miktarları ve topluluk katkısı oranları aktarılmış, altıncı bölümde IPARD ile ilgili olarak idare ve idari prosedürler ve mali uygulama ile ilgili bilgiler verilmiştir. Yedinci bölümde programın tanıtım ve görünürlük esasları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Diğer bölümlerde program çerçevesinde yetkili kurumlarla ilgili bilgiler ve  katılımcılık gibi tamamlayıcı unsular işlenmiştir.
IPARD Neyi Amaçlıyor?
IPARD, Avrupa Birliği’ne katılım öncesinde ortak tarım politikası ve kırsal kalkınma politikasıyla uyumlu olmak adına açılan bu programın hedefleri tarım sektörünün modernizasyonunda katkıda bulunmak, birincil ürünlerin üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak, göçü engellemek, gıda işletmelerinde yeni teknolojiler, yenilikler sunmak, yeni pazar fırsatları yaratmak, gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartları veya diğer standartların iyileştirilmesini teşvik etmek, kırsal turizm, yerel ürünler vb. alanlarda iş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır.
Bu kapsamda et üretimi, et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt üretimi ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebze, su ürünleri, akuakültür(kültür balıkçılığı), modern çiftlik faaliyetleri (arıcılık ve bal üretimi, süs bitkisi, tıbbi ve aromatik bitkiler), kırsal turizm, yerel ürünler ve mikro işletmeler %50-65 hibe oranıyla desteklenecektir.
Kimler Başvurabilir: IPARD öncelikli ilde faaliyette bulunan tarımsal işletme (Özel ve tüzel kişi), 250’den az çalışanı ve yıllık cirosu 25 Milyon TL’nin altında olması, Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Kayıtlı, Hayvan Kayıt Sistemine Kayıtlı, Ulusal Vergi Sistemi’ne Kayıtlı (Vergi Levhası), 65 yaşından küçük olması, Mesleki yeterlilik: Üniversite diploması veya 3 yıl mesleki hizmet kaydı, Vergi ve SGK borcu bulunmaması, Gıda Üretim İzin Belgesi, ÇED Raporu
Kimler Başvurabilir: IPARD öncelikli ilde faaliyette bulunan tarımsal işletme (Özel ve tüzel kişi), 250’den az çalışanı ve yıllık cirosu 25 Milyon TL’nin altında olması, Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Kayıtlı, Hayvan Kayıt Sistemine Kayıtlı, Ulusal Vergi Sistemi’ne Kayıtlı (Vergi Levhası), 65 yaşından küçük olması, Mesleki yeterlilik: Üniversite diploması veya 3 yıl mesleki hizmet kaydı, Vergi ve SGK borcu bulunmaması, Gıda Üretim İzin Belgesi, ÇED Raporu
Program Hangi İllerde Uygulanmaktadır:
IPARD Hangi illede geçerlidir:
(2010 yılı İçin) Amasya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat
Hangi Giderler Desteklenmektedir:
Hibe konusuyla ilgili her türlü makine ekipman ve alt yapı yatırımları / Yapı iyileştirme, geliştirme ve modernizasyon / Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç) / Bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere yeni makinelerin alımı ya da leasing yolu ile alınması / Mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık bütçeleri ile fizibilite çalışmaları / İş planı hazırlığı / Lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik masraflar
Desteklenecek Öncelikle Sektörler Nelerdir?
Hibe Programından faydalanılması amacıyla aşağıdaki 4 öncelikli sektör belirlenmiştir:
1-Süt ve Süt Ürünleri Sektörü
2-Et ve Et Ürünleri Sektörü
3-Su Ürünleri Sektörü
4-Meyve-Sebze Sektörü
Hibe Programının Öncelikleri Nelerdir?
Hibe Programı kapsamında belirlenen öncelikler aşağıdadır:
1.Tarımsal işletmelere yatırım
2.Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi
3.Üretici Örgütlerinin desteklenmesi
4.Kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi olarak öngörülmüştür

Ülkemiz 2007-2013 yılları arasında uygulanacak olan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (Instrument for Pre-accession Assistance-Rural Development-IPARD)  kapsamında hibe fonundan yararlanacak olup, fonun kullanabilmesi için ülkemiz açısından öncelikli sektörlerin, yatırım konularının, faydalanıcı kriterlerinin, bölgelerin ve finansman akışının belirleneceği yedi yıllık IPARD Planı hazırlık çalışmaları Tarım Bakanlığınca  yürütülmektedir.

Bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kurulmuştur.

1. IPARD KAPSAMINDA ÜLKEMİZİN TEMEL ÖNCELİKLERİ

Ülkemiz tarım sektörünün ve kırsal alanların sorunlarının çözülmesine katkı sağlamak ve OTP ile ilgili AB müktesebatının uygulanmasında deneyim kazanmak amacıyla, 2007-2013 yılları arasında uygulanmak üzere, ülkemiz önceliklerini ve ihtiyaç duyulan tedbirleri sistematik ve detaylı bir biçimde belirleyen IPARD Planı hazırlanacaktır.

2007-2010 yılları arasında Avrupa Birliğinden gelecek fonların 2012013 yıllarında gelecek fonlara göre daha düşük düzeyde olacağı öngörüldüğünden, yatırımların öncelikli alanlara yönlendirilmesi ülke tarımının gelişimi için önemli bir unsurdur. Bu çerçevede, söz konusu kaynakların özellikle tarım işletmelerinin, üretici örgütlerinin ve ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik tedbirlere aktarılması planlanmıştır.

2. DESTEKLENECEK SEKTÖRLER VE TEDBİRLER

Ulusal kırsal kalkınma stratejisi, Tarım stratejisi, Ulusal Kalkınma Planları ve Programlarında öngörülen ilke ve hedefler ile uluslararası taahhütler ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Programına uyum çerçevesinde, tarım sektörü ve kırsal alanların mevcut durumu ve ihtiyaçları değerlendirilerek, IPARD`a yönelik hazırlanan politika Çerçeve Belgesi ile Türkiye’nin öncelikle önem vermesi gereken konuların;
Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye dayalı üretim artışı ile gıda güvenliğinin sağlanması,
Tarımsal işletmelerin rekabet gücünün artırılması,
Kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve yeni istihdam imkanlarının oluşturulması,
Üretici örgütlerinin geliştirilmesi

olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu bağlamda;

Öncelikli Sektörler:

1. Süt ve Süt ürünleri Sektörü,
2. Et ve Et Ürünleri Sektörü,
3. Su Ürünleri Sektörü,
4. Meyva -Sebze Sektörü.

Öncelikli Tedbirler:

1. Tarımsal işletmelere yatırım,
2. Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi,
3. Üretici Örgütlerinin desteklenmesi,
Kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi olarak öngörülmüştür.

Güncel Gelişmeler

Türkiye’nin AB’ye katılımından önce AB’nin sağlayacağı mali yardımın, tarım sektörüne yönelik kullanımı amacıyla kurumsal yapılanma tamamlandı. Bu amaçla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 2011’e kadar AB’den sağlanacak 463 milyon avroluk hibe ile Türk çiftçisinin yatırımlarını destekleyecek.

Ancak, AB fonlarının kullanılabilmesi için, öncelikle TKDK’ya AB tarafından yetki devri yapılması gerekiyor. TKDK Başkanı Mevlüt Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ”Yetki devri ve akreditasyonun gelecek yılın 3. çeyreğinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Fonları kullandırmak için proje çağırma süreci de buna bağlı olarak gelişecek” dedi.

Kurum, sağlanacak fonlar ile ilk aşamada, 20 ildeki kırsal kalkınma projelerini, 2010’dan sonra ise toplam 42 ildeki kırsal kalkınma projelerini destekleyecek.

TKDK Başkanı Mevlüt Özen’in verdiği bilgiye göre, AB tarafından 2007-2013 döneminde aday ülkelere katılım öncesinde sağlanacak mali yardımlara ilişkin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile ilgili Konsey Tüzüğü, 1 Ocak 2007’de yürürlükte olmak üzere 17 Temmuz 2006’da kabul edilmişti. IPA kapsamında sağlanan yardımlar, ”Geçiş ve Kapasite Gelişimi”, Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği”, ”Bölgesel Kalkınma”, ”İnsan Kaynakları Gelişimi” ve ”Kırsal Kalkınma”  olmak üzere 5 bileşen adı altında kullanılacak. ”Kırsal Kalkınma” bileşeni kapsamındaki projeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, diğer bileşenleri ise ilgili bakanlıklar yürütüyor.

AB; ”Kırsal kalkınma” bileşeni kapsamında ”Katılım Öncesi Yardım (IPA)” olarak, 2007 yılı için 20,7 milyon avro, 2008 yılı için 53 milyon avro, 2009 yılı için 85,5 milyon avro, 2010 yılı için 131,3 milyon avro, 2011 yılı için 172,5  milyon avro olmak üzere, toplam 463 milyon avro hibe fon ayırdı. Özen, yıllık yardımların giderek arttığını belirtirken, 2012 ve 2013’te sağlanacak yardımlarla birlikte, 2007-2013 döneminde sağlanacak toplam yardımın 850 milyon avroya ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Ancak, AB’nin katılım Öncesi Yardım Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında sağlanacak fonların kullanımı için, öncelikle ilgili ülkede, bu amaçla AB tarafından yetkilendirilmiş, akredite edilmiş bir kurumun kurulması gerekiyordu. Türkiye, AB’den sağlanacak fonlarının kullanımı amacıyla öncelikle, geçen yıl Mayıs ayında çıkarılan kanun ile TKDK’nın kuruluşunu sağladı. TKDK’nın AB’ye akreditasyonunun ve AB’nin yetki devrinin sağlanması içinde Akreditasyon Eylem Planı çerçevesinde çalışmalar sürdürülüyor.

IPARD’ın uygulanmasına yönelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan IPARD programı, bu yıl Şubat ayında AB Komisyonu tarafından kabul edildi. Programda, AB fonlarının uygulayacağı öncelikli iller ve sektörler de belirlendi. İllerin GSYH’dan aldıkları pay, iller arası net göç hızı, desteklenecek sektörlerdeki potansiyelleri dikkate alınarak, 2007-2010 dönemi için 20 öncelikli il belirlenirken, 2010-2013 dönemi için 22 il daha bu illere eklenecek ve proje uygulanan il sayısı 42’ye çıkacak. Bu iller de belirlenme aşamasında AB ile müzakere edildi.

Akreditasyon Eylem Planı çerçevesinde, TKDK, merkez birimi ve proje uygulanacak 20 ilde kurulan merkezi birimleri, bu yıl Ekim ayından itibaren gelecek yıl Ocak’a kadar, hazırlıklar, yazılı prosedürler ve işleyiş açısından iç denetimden geçecek. İç denetim sonunda hazırlanacak akreditasyon paketi, ”ulusal akreditasyon” talep etmek üzere, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (UYG) olan Hazine Müsteşarlığına sunulacak.

Akreditasyon paketinin gelecek yıl ocak ayı içinde sunulması öngörülüyor. Hazine de UYG olarak, TKDK’yı, uluslararası akredite bir kuruluşa denetlettirerek ve buna ilişkin bir rapor hazırlanacak. Denetimde, elemanların niteliklerinden iş işleyişe, yerleşilen binanın güvenliği, donanımına kadar pek çok unsur dikkate alınıyor.

Denetim kuruluşu raporunu Hazine’ye sunacak ve bu rapor akreditasyon açısından yeterli bulursa, Ulusal Akreditasyon Paketini onaylayacak ve AB akreditasyonu için AB Komisyonu’na başvuracak. Bu aşamadan sonra AB Komisyonu’nun denetimi başlayacak.

TKDK Başkanı Mevlüt Özen, AB Komisyonu’nun akreditasyon incelemesinin de 4-6 ay sürebileceğini belirtirken, AB’nin istediği şartların sağlanması halinde AB’nin yetki devrini yapacağını söyledi.

-YETKİ DEVRİ GERÇEKLEŞENE KADAR TKDK PROJE UYGULAYAMIYOR

AB yetki devredene kadar TKDK’nın proje kabul edemediğini, sözleşme imzalayamadığını ve hibe kullandıramadığını vurgulayan Özen, akreditasyon ve yetki devri sürecinin gelecek yılın 3. çeyreğinde tamamlanmasını beklediklerini bildirdi.

Özen, AB’den sağlanacak kaynağın, tahsis edildiği yıldan sonraki 3 yıl içinde kullanılması gerektiğine işaret ederek, 2007 yılı için tahsis edilen 20,7 milyon avronun 2010 yılına kadar kullanılabileceğini kaydetti.

Akreditasyon sürecindeki gelişmelere bağlı olarak proje kabul çağrısı yapacaklarını anlatan Özen’in verdiği bilgiye göre, ilk aşamada, Amasya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat’taki projeler desteklenecek.

İkinci aşamada, 2010-2013 döneminde ise Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir ve Uşak da IPARD’a dahil edilecek.

-HİBE ORANI ASGARİ YÜZDE 50, AZAMİ YÜZDE 65

AB fonlarının kullanımı için, Türkiye’nin de aynı miktarda kaynağı ayırması gerekiyor. Yani, IPARD kapsamında, 2007-2013 döneminde, AB’den sağlanacak 850 milyon avroluk fona ek olarak, Türkiye de aynı miktarda kaynak ayıracak.

Belirlenen  öncelikli illerdeki projelere, en az yüzde 50 tutarında hibe verilecek. Proje sahibinin 40 yaşın altında olması ve projenin dağlık alanlarda uygulanması halinde, hibe oranı yüzde 65’e kadar çıkabilecek.

İller bazında farklı destekler ve projeler uygulanacak. Süt, et üretimi ve bu ürünlerin işlenmesi-pazarlanması, meyve sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, kırsal turizm, su ürünleri üretimine yönelik projeler destek kapsamında bulunacak.

Diğer taraftan TKDK, gelecek yıl başından itibaren kamuoyunda tanıtım faaliyetleri başlatacak. Ayrıca personel ihtiyacını karşılamak için harekete geçen kurum, 25 genel idari personel ve 66 uzman almak için sınav açtı.

Mevlüt Özen, hizmet içi eğitim programları da hazırladıklarını, AB mevzuatı, kurumsal prosedürler konusunda ilk etap eğitimin devam ettiğini söyledi.

Özen, TKDK’nın işler hale getirilmesi ile, Türkiye’nin AB Ortak Tarım Politikasına yapısal uyum konusunda önemli bir adımı atmış olacağını vurguladı.

separator AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı
Kipu Kurumsal Kapasite Geliştirme Merkezi, başta Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları olmak üzere tüm yurtiçi ve yurtdışı fon kaynaklarının hibe, ihale ve kredi gibi finansal kaynaklarıyla bireyler, şirketler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer kurum ve kuruluşlar için projeler geliştirmekte; profesyonel proje yönetimi ve kaynak geliştirme teknik destek hizmetleri vermektedir.

Hibe Programlarına başvuru koşulları ve Kipu Danışmanlık Ltd. olarak çalışma koşullarımız ve alanlarımızla ilgili bilgi sahibi olmak için aşağıdaki iletişim formunu doldurmanız yeterlidir. İlgili uzmanlarımız en kısa sürede sizlerle iletişime geçecek, kurumunuzun faydalanabileceği hibe ve desteklemelerle ilgili bilgi verecektir.

Eğitim ve Seminerler: Kipu Kurumsal Kaynak Geliştirme Merkezi olarak gerçekleştirmekte olduğumuz Proje Geliştirme ve Yazımı, PDY, İş Planı ve Fizibilite Hazırlama, Fon Kaynakları Bilgilendirme ve diğer Eğitim ve Seminerlerimizle ilgili bilgi almak ve eğitim takvimini görmek için tıklayınız.


2014 AB Fonları Bilgilendirme Semineri - 8 Şubat 2014 / İstanbul Detaylı Bilgi